Je bent hier: Home > Belastingen > BTW calculator

Btw calculator

Gebruik de onderstaande btw calculator om snel het bedrag zonder of met btw te berekenen. De formules die je gebruikt om zelf de btw te berekenen staan ook onderaan uitgelegd.


Bedrag zonder btw berekenen

Gebruik deze calculator als je de btw uit het bedrag wil halen.


euro

   


Bedrag met btw berekenen

Gebruik deze calculator als je wil berekenen hoeveel btw er nog bij een prijs komt.


euro

   


Hoe zelf de btw uitrekenen?

Stel, je hebt een product dat €100 kost en het btw-tarief is 21%. Om de BTW uit te rekenen, vermenigvuldig je de prijs van het product met het btw-tarief in decimale vorm (dus 21% wordt 0,21):

BTW = Prijs van het product × BTW-tarief
BTW = €100 × 0,21 BTW = €21

De BTW voor dit product is dus €21. Als je de totale prijs inclusief BTW wilt uitrekenen, tel je de BTW op bij de oorspronkelijke prijs:

Totale prijs inclusief BTW = Prijs van het product + BTW
Totale prijs inclusief BTW = €100 + €21
Totale prijs inclusief BTW = €121

Daarom zou de totale prijs inclusief 21% BTW voor een product van €100 dan €121 zijn.


Hoe zelf de prijs zonder btw uitrekenen?

Wat is de formule om een bedrag zonder btw te berekenen? Hoe haal je de btw uit een bedrag?

Als je de prijs zonder BTW wilt uitrekenen vanuit de totale prijs inclusief BTW, volg je deze stappen:

Stel dat je een product hebt dat €121 kost inclusief 21% BTW en je wilt weten wat de prijs zonder BTW is:

Je deelt de totale prijs inclusief BTW door 1 plus het btw-tarief in decimale vorm (in dit geval, 21% wordt 0,21) om de prijs zonder BTW te vinden:

Prijs zonder BTW = Totale prijs inclusief BTW / (1 + BTW-tarief)
Prijs zonder BTW = €121 / (1 + 0,21)
Prijs zonder BTW = €121 / 1,21
Prijs zonder BTW = €100

Dus, de prijs zonder BTW van een product dat €121 kost inclusief 21% BTW is €100.


De btw in België: wat is het en welke percentages zijn er?

De btw is een belasting die de consument moet betalen en wordt dus aangerekend aan de eindgebruiker. Het gaat met andere woorden over een belasting op verbruik van goederen en diensten.

België, zoals veel andere landen, maakt gebruik van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) als een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid. De BTW is een consumptiebelasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten en heeft betrekking op elke stap in de productie- en distributieketen. Hieronder zullen we een overzicht geven van de BTW in België, inclusief de verschillende tarieven die van toepassing zijn.

Wat is de BTW?

De BTW is een indirecte belasting die wordt geheven op de toegevoegde waarde van goederen en diensten. Het idee achter de BTW is dat belasting wordt geheven op het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van een product of dienst op elk niveau van de productie- en distributieketen. Hierdoor ontvangt de staat snel geld maar wordt de belastingdruk uiteindelijk gedragen door de consument.

BTW-tarieven in België

België hanteert verschillende BTW-tarieven voor verschillende goederen en diensten. De tarieven kunnen variëren afhankelijk van de aard van het product of de dienst. De belangrijkste BTW-tarieven in België zijn:

  1. Standaardtarief (21%): Het standaardtarief van 21% is van toepassing op de meeste goederen en diensten die in België worden verkocht, tenzij ze expliciet zijn vrijgesteld of onderworpen zijn aan een ander tarief.

  2. Verlaagd tarief (6%): Een verlaagd tarief van 6% is van toepassing op een aantal specifieke goederen en diensten, waaronder voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, boeken en kranten, personenvervoer, en enkele andere producten en diensten die als essentieel worden beschouwd.

  3. Bijzonder tarief (0%): Het bijzondere tarief van 0% wordt toegepast op bepaalde internationale handelstransacties, export van goederen buiten de EU, diensten aan niet-belastingplichtigen buiten de EU en enkele andere uitzonderingen.

  4. Vrijgesteld van BTW: Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van BTW, zoals bepaalde financiële diensten, medische diensten, verhuur van onroerend goed, en onderwijsdiensten.

Het toepasselijke BTW-tarief hangt af van de aard van het product of de dienst en de specifieke wettelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Registratie en aangifte

Ondernemingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, moeten zich registreren als BTW-plichtige bij de Belgische belastingdienst. Zij moeten periodiek BTW-aangiften indienen waarin zij de ontvangen en betaalde BTW aangeven. Een onderneming ontvangt BTW wanneer ze zelf iets verkoopt. Een onderneming betaalt ook BTW op haar aankopen. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat de onderneming verschuldigd is aan de belastingdienst of dat zij kunnen terugvorderen. Wanneer een onderneming meer BTW betaalt op aankopen en geen BTW int op verkopen, kan het betaalde BTW bedrag terug gevraagd worden.

Conclusie

De BTW is een belangrijke bron van inkomsten voor de Belgische overheid en wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. België hanteert verschillende BTW-tarieven, waaronder het standaardtarief van 21%, het verlaagde tarief van 6% en het bijzondere tarief van 0%. De toepasselijke tarieven zijn afhankelijk van de aard van het product of de dienst. Ondernemingen moeten zich registreren als BTW-plichtige en periodiek BTW-aangiften indienen. Het begrijpen van de BTW-regels en tarieven is essentieel voor zowel bedrijven als consumenten om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Omdat de BTW-regels soms complex zijn, doen ondernemingen best beroep op een boekhouder of fiscalist.


Advertentie


Populair op FiWe.be