Je bent hier: Home > Belastingen > Opcentiemen

Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV)

Ook gemeenten en provincies heffen belastingen. Ze doen dit onder andere door opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing. Deze belasting ben je verschuldigd wanneer je bijvoorbeeld een huis of ander vastgoed bezit. De belasting wordt berekend op het kadastraal inkomen van jouw woning.

De belasting wordt geïnd door het Vlaams gewest. Gemeenten en provincies krijgen het bedrag van de opcentiemen doorgestort.

Een opcentiem wordt als volgt berekend: 100 opcentiemen komen overeen met 1 euro extra belasting bovenop het basistarief.

Concreet voorbeeld:

  • Je hebt in 2023 een kadastraal inkomen van € 1.085.
  • Het geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt € 2.269 (€ 1.085 vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt van 2023: 2,0915).
  • De aanslagvoet van het Vlaams Gewest bedraagt 3,97%: je bent € 90,08 verschuldigd.
  • De provincie Antwerpen vraagt 145,33 opcentiemen: je bent € 130,91 verschuldigd (€ 90,08 x 1,4533).
  • De gemeente vraagt 913 opcentiemen: je bent € 822,43 verschuldigd (€ 90,08 x 9,13).
  • In totaal zal je € 1.043,42 onroerende voorheffing betalen.

Advertentie


Populair op FiWe.be