Je bent hier: Home > Verzekeringen > Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

De verplichte ziekteverzekering is geen hospitalisatieverzekering

In België hebben we het systeem van de verplichte ziekteverzekering. Iedereen moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds, dat zorgt voor de terugbetaling van heel wat medische kosten. Daarnaast staat het iedereen echter vrij om aanvullende verzekeringen te nemen. Bij een verblijf in het ziekenhuis zijn er kosten die het ziekenfonds rechtstreeks zal betalen, maar als patiënt moet je ook een deel van de factuur zelf betalen. Om je te beschermen tegen hoge ziekenhuisfacturen is een hospitalisatieverzekering interessant.

Ziekenfonds of private verzekeringsmaatschappij?

Je kan enerzijds kiezen voor een hospitalisatieverzekering bij je ziekenfonds zoals de CM. Anderzijds kan je kiezen voor een private maatschappij zoals DKV. De verzekeringen van ziekenfondsen zijn veelal erg goedkoop maar de dekkingen zijn veel beperkter.

Kostprijs

Bij een ziekenfonds zal je als dertiger een goedkope premie krijgen, naarmate je ouder wordt zal ook de premie stijgen. Als dertiger zal je voor enkele tientallen euro's per jaar verzekerd zijn, als gepensioneerde kijk je al snel aan tegen een bedrag van meer dan 200 euro per jaar.

Bij een private maatschappij stijgen de premies in principe niet met je leeftijd. Dit heeft als gevolg dat dertigers meteen een hogere premie moeten betalen van bijvoorbeeld 30 of 40 euro per maand. Maar hier staat dan wel tegenover dat je beter beschermd bent.

Over het algemeen kan je stellen dat private maatschappijen veel duurder zijn dan ziekenfondsen, maar de dekkingen zijn ook veel uitgebreider. Bij een ziekenfonds wordt er gewerkt met een grensbedrag van bijvoorbeeld 10.000 tot 15.000 euro per jaar voor hospitalisatiekosten. Bij private verzekeraars is dit bedrag doorgaans onbeperkt. Ook wat betreft de supplementen ben je bij een private verzekeraar beter af. Ereloonsupplementen en kamersupplementen worden namelijk slechts deels vergoed door de goedkopere hospitalisatieverzekeringen. Wie kiest voor een eenpersoonskamer zal de extra kosten dus slechts deels terugbetaald krijgen.

Voor elke ingreep is er een Riziv tarief vastgesteld. De ziekenfondsen betalen tot 2 keer het bedrag van het Riziv tarief terug, maar artsen rekenen steeds vaker 3 tot 4 keer dat bedrag aan. In dat geval zal je dus toch een grote som uit eigen zak moeten betalen.

De verzekeraar DKV biedt met zijn product Hospi Premium bijvoorbeeld onbeperkte tussenkomsten. Alle kosten worden vergoed, waardoor patiënten steeds voor een eenpersoonskamer kiezen. De kosten van supplementen lopen zo erg hoog op, waardoor de premie voor deze verzekering ook relatief duur is. DKV heeft daarom met Hospi Flexi een iets goedkoper product gelanceerd, waarbij je voor een eenpersoonskamer eerst een persoonlijke bijdrage moet betalen. Er wordt op gerekend dat patiënten om die reden wat vaker voor een tweepersoonskamer kiezen, zeker als het om een ingreep gaat waarbij de patiënt het ziekenhuis snel mag verlaten.

Terugbetalingen

Naast de premie is het ook belangrijk om te weten hoe de hospitalisatieverzekering jouw gemaakte kosten zal terug betalen. Moet je als patiënt alles eerst zelf betalen en vervolgens aan de hand van de factuur een dossier opmaken om een terugbetaling aan te vragen? Daarna is het nog een tijdje wachten op de effectieve terugbetaling. Of betaalt de verzekering zelf rechtstreeks alle kosten aan het ziekenhuis? In dat geval moet je alleen nog het bedrag betalen dat niet vergoed wordt.

Aansluiten

Wie zich wil aansluiten bij een hospitalisatieverzekering wordt gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Doe dit nauwkeurig en correct. Kwaadwillig bepaalde ziektes of gewoontes verzwijgen kan een geldige reden zijn voor de verzekeringsmaatschappij om bepaalde kosten niet terug te betalen. Eventueel kan men ook vragen een geneeskundig onderzoek te laten uitvoeren.

Voorafgaande aandoeningen

Let extra goed op bij het deel in de verzekeringspolis over 'voorafgaande aandoeningen' of iets dergelijks. Dit zijn aandoeningen die al aanwezig zijn op het moment van aansluiting. Sommige verzekeringen betalen alle kosten die hieruit voortvloeien terug, anderen doen dat slechts gedeeltelijk of nog andere verzekeringen betalen helemaal niets terug. Extra goed nakijken dus!

Lees de kleine lettertjes!

Nog belangrijker dan bij andere verzekeringen is om de kleine lettertjes in het verzekeringscontract te lezen. Welke kosten worden precies terugbetaald, en vooral wat wordt niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering? Is er een grensbedrag dat maximaal jaarlijks wordt uitgekeerd? Welke esthetische ingrepen worden terugbetaald? Wat met tandproblemen? Hoe zit het met een maagverkleining? Wat als ik een gevaarlijke sport doe en zo geblesseerd geraak? De verzekeringspolis zal over deze en andere gevallen uitsluitsel bieden. Kijk dit dus vooraf goed na.

Individueel of collectief?

Heel wat mensen sluiten een collectieve hospitalisatieverzekering af. Deze verzekering wordt dan bijvoorbeeld als een extra-legaal voordeel door de werkgever aangeboden. Iedereen kan daarnaast ook individueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Dit laatste is interessant voor wie geen collectieve ziektekostenverzekering aangeboden krijgt.


Advertentie


Populair op FiWe.be