Je bent hier: Home > Verzekeringen > Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is een verzekering die je nabestaanden vrijwaart van het terugbetalen van jouw schulden. Bij een overlijden worden namelijk niet alleen bezittingen geërfd, maar ook schulden. Een schuldsaldoverzekering kan de begunstigde nabestaande zo heel wat problemen uit handen nemen. In geval van overlijden is het dan de verzekering die het overblijvende bedrag (deels) afbetaalt. Dankzij deze verzekering ontsnappen de erfgenamen dus aan een grote financiële last.

Ook voor de bank is het interessant dat je een schuldsaldoverzekering afsluit. De kans dat ze hun geld dan vlot zullen terugkrijgen wordt dan veel groter. Daarom promoten ze deze verzekering, bijvoorbeeld door er een interestkorting op de lening aan te koppelen.

Deze verzekering wordt in de praktijk afgesloten bij het opnemen van een woonkrediet. Indien een koppel samen een huis koopt, en wanneer vervolgens één van beide partners overlijdt, dan dreigt de maandelijkse kapitaalaflossing erg zwaar te worden voor de langstlevende partner. De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het krediet automatisch volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald.

Percentage van het verzekerde bedrag

Je kan je verzekeren voor een bepaald percentage van het totaalbedrag. Men zal bijvoorbeeld spreken over een schuldsaldoverzekering van 50% of een schuldsaldoverzekering van 100%. Bij een schuldsaldoverzekering 2 x 50% dient de langstlevende nog de helft van de maandelijkse terugbetalingen op tafel te leggen. Enkel het deel van de overledene wordt door de schuldsaldoverzekering terugbetaald. Bij een schuldsaldoverzekering 2 x 100% vervalt de volledige aflossing. De langstlevende hoeft zelf dan niets meer te betalen, het volledige krediet is afgelost. Voor de partner die nog leeft is dit uiteraard de beste oplossing, maar daar tegenover staat wel dat deze volledige dekking duur is.

Indien beide partners evenveel verdienen, ligt een dekking van 2 keer 50% het meest voor de hand. Wanneer één van beide dan vroegtijdig komt te overlijden, betaalt de verzekering als het ware zijn/haar deel verder af.

Indien iemand veel meer verdient dan zijn of haar partner, is het interessant om deze beter te dekken door een schuldsaldoverzekering. De verdeling kan dan bijvoorbeeld 70% - 30% zijn, of 70% - 50%.

Jaarlijkse aflossingen of een eenmalige aflossing?

Je kan ervoor kiezen de volledige verzekeringspremie voor jouw schuldsaldoverzekering in één maal te betalen, of voor jaarlijkse aflossingen (gedurende de volledige looptijd van je krediet). Je kiest best wat goed bij jouw persoonlijke situatie past. Hou er sowieso wel rekening mee dat het vaak voordeliger is om jaarlijks af te betalen, indien je nu al weet dat je jouw krediet binnen enkele jaren zal herzien, of vervroegd zal terugbetalen. Het al betaalde premiebedrag ben je dan steeds kwijt.

Gelijke aflossingen of later minder dan nu?

Het risico voor de verzekeringsmaatschappij verkleint indien er al een groot deel van het krediet is terugbetaald. De schuldsaldoverzekering dekt op dat moment nog maar een klein kapitaal. Daarom bieden sommige verzekeringsmaatschappijen een schuldsaldoverzekeringsformule aan waarbij aanvankelijk de premies veel groter zijn dan wanneer het einde van de kredietperiode nadert. Beslis zelf op basis van jouw persoonlijke situatie wat het beste bij je past.

Moet ik een schuldsaldoverzekering nemen bij de bank waar ik mijn lening afsloot?

Nee, de keuze voor de verzekeringsmaatschappij is vrij. In de praktijk zullen banken je echter vaak enkel een goedkope rente aanbieden op je lening indien je aan een aantal voorwaarden wenst te voldoen (bijv. brandverzekering afsluiten bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij, het loon laten storten op een bankrekening van de bank, etc.). En één van die voorwaarden is vaak het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bij de verzekeringsmaatschappij van de bank.

Welke factoren bepalen de premie?

De prijs van de schuldsaldoverzekering wordt ten eerste bepaald door het risico dat je overlijdt binnen de looptijd van het krediet (voor bijvoorbeeld rokende mannen ligt dat risico hoger dan voor sportieve vrouwen). De verzekeringsmaatschappij stelt dit risico vast met een kort interview, een uitgebreide medische vragenlijst, of eventueel een medisch onderzoek. Daarnaast spelen ook de looptijd van het krediet (korter is goedkoper) en de grootte van het krediet (minder is goedkoper) een belangrijke rol.

Belastingvoordeel

De kost van een schuldsaldoverzekering valt op verschillende manieren af te trekken van de belastingen.

Let op! Wanneer je de kost van een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekt, zal het bedrag belast worden indien het wordt uitgekeerd!

Woonbonus

De kost van een schuldsaldoverzekering kan, samen met interestkosten en de maandelijkse aflossingen, ingebracht worden in het systeem van de woonbonus. Zoals elders op deze site besproken wordt, levert dit systeem een interessant fiscaal voordeel op.

De kosten die jaarlijks ingegeven mogen worden zijn echter beperkt, en dit maximum wordt makkelijk bereikt door de interesten en kapitaalaflossingen alleen. Meestal is het dus niet nodig om de premie van een schuldsaldoverzekering in te brengen om van de maximale aftrek te profiteren.


Advertentie


Populair op FiWe.be