Je bent hier: Home > Bankieren > Spaarrekeningen > Roerende voorheffing spaarrekening

Roerende voorheffing spaarrekening

In België wordt de roerende voorheffing aanzien als een soort van voorschot op je persoonlijke belastingen. Het gaat hier om de inkomsten die verkregen worden uit zogenaamde roerende goederen, bijvoorbeeld inkomsten uit intresten of dividenden. Hier valt ook de rente onder die je krijgt op een spaarrekening.

In België kan er een roerende voorheffing ingehouden worden van 15% of 30%. De roerende voorheffing zal meteen worden ingehouden door de bank die de rente uit zal keren of door het bedrijf die de dividenden uitgeeft. Op het eerste zicht is dit misschien niet zo leuk, maar het zorgt er wel voor dat je aan het einde van de rit geen extra persoonlijke belasting meer dient te betalen op de verkregen inkomsten.

Vrijstelling roerende voorheffing

Wanneer je een gereglementeerde spaarrekening hebt afgesloten krijg je een vrijstelling van de roerende voorheffing. De eerste schijf voor een waarde van 980 euro is vrijgesteld in de kalenderjaren 2019 tot 2023. In 2024 wijzigt deze grens naar 1.020 euro. Krijg je meer intresten uitbetaald, dan betaal je 15% roerende voorheffing op het bedrag boven de 1.020 euro. Normaal gezien wordt de vrijstelling jaarlijks opgetrokken om de inflatie te compenseren, maar de Belgische overheid heeft gekozen om hierop te besparen om onder andere tegemoet te komen aan de hoge kosten van de coronacrisis.

Let wel, dit geldt uitsluitend voor natuurlijke personen (dus niet voor bedrijven) die woonachtig zijn in België. Deze fiscale vrijstelling wordt toegekend per jaar en per persoon. Wanneer je over een spaarrekening beschikt samen met je partner kan je de geboden vrijstelling dan ook verdubbelen.

De vrijstelling van roerende voorheffing geldt uitsluitend voor gereglementeerde spaarrekeningen die een basisrente en getrouwheidspremie uitkeren. De vrijstelling geldt niet voor zichtrekeningen of termijnrekeningen. Voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen is er meteen 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Van zodra de rentes die verkregen worden hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag dien je dit aan te geven in je personenbelasting. Het gaat trouwens over alle rentes die je ontvangt als je over meer dan één spaarrekening beschikt. De vrijstelling wordt immers niet geboden per spaarrekening, maar per persoon. Je dient de inkomsten van de verschillende spaarrekeningen dan ook op te tellen.

De rente die op spaarrekeningen wordt geboden kan heel sterk verschillen. Daarom kan je best de rente op spaarrekeningen vergelijken.


Advertentie


Populair op FiWe.be